Sunday, 17 November 2013

Cukai vs Zakat

Cukai tidak dipungut pada zaman nabi. Di dalam islam,hanya dikenakan Zakat bagi orang islam dan jizyah bagi orang bukan islam.

Zakat adalah wajib dilaksanakan oleh semua orang islam mengikut kadar yang telah ditetapkan.

Manakala jizyah akan dikenakan kepada orang bukan islam dan pemimpin islam dalam negara tersebut haruslah memberi perlindungan kepada orang bukan islam yang membayar jizyah tersebut.

Dalam isu GST yang telah dibentangkan oleh perdana menteri Malaysia dalam bajet 2014 tempoh hari, secara jelas ia adalah suatu cukai yang membebankan rakyat malaysia khususnya rakyat yang berpendapatan rendah.

Ulama' bersepakat hanya melalui 4 cara sahaja cukai boleh dikenakan kepada masyarakat. Iaitu:

1- negara tidak mempunyai sumber pendapatan lain
2-cukai hanya dipungut daripada orang kaya untuk diagihkan kepada orang miskin
3-tidak berlakunya ketirisan dalam sistem kewangan negara.
4- tidak menggunakan sumber cukai ini untuk jalan maksiat.

Cukai adalah undang2 yang direka oleh manusia, manakala Zakat adalah perintah Allah yang telah termaktub dalam quran. Justeru, apabila berlakunya percanggahan ini, kembalilah kepada quran dan as-sunnah. Kerana Hukum allah tidak pernah membebankan manusia.

No comments:

Post a Comment