Sunday, 22 July 2012

Sirah 1.5 Penyebaran Dakwah Part 1

   Adapun dakwah baginda terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dakwah secara tersembunyi(siir) dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terangan ini pula terbahagi kepada tiga iaitu;
     1) Dakwah secara terangan tanpa kekerasan
     2) Dakwah secara terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri.
     3) Dakwah secara terangan dan mengangkat senjata terhadap sesiapa yang menghalang kerja-kerja dakwah.

   Seruan Allah kepada baginda untuk meyebarkan dakwah secara sembunyi disambut oleh baginda bagi mengembalikan penduduk mekah agar menyingkirkan penyembahan berhala. Dilakukan secara tersembunyi kerana pada waktu ini, kaum Quraisy terlalu fanatik dengan penyembahan berhala yang telah diwarisi sejak turun-temurun.

   Pada awalnya, baginda mengajak sahabat-sahabat yang karib dengan baginda. Diantara yang pertama memeluk Islam adalah Sayyidina Khadijah,Saidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah (orang suruhan dan anak angkat baginda), Uthman bin Affan, Al Zubair bin Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas.

   Ketika pengikut baginda meningkat kepada 30 orang lelaki dan perempuan, baginda telah memilih suatu tempat yang agak terpencil untuk mengadakan perkongsian ilmu. Baginda telah memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk baginda menyampaikan segala taklimat dan tunjuk ajar dan juga nasihat. Semakin lama,semakin meningkat bilangan yang memeluk Islam.

Sekadar perkongsian. Sumber daripada Fiqh As-Sirah oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti

*Nantikan post yang akan datang berkaitan dengan dakwah secara terang-terangan. Insyaallah...

No comments:

Post a Comment