Monday, 9 July 2012

8 ganggunan kepada manusia

Dalam surah At-taubah ayat ke 23, Allah menerangkan terdapat 8 gangguan kepada manusia;

1)Bapa-bapa kamu(ibubapa)
2)Anak kamu
3)Saudara kamu
4)Isteri kamu
5)Keluarga kamu
6)Harta kamu
7)Perdagangan kamu
8)Tempat tinggal kamu

Seandainya kemu lebih cintakan 8 golongan ini lebih daripada kamu mencintai Allah dan Rasul serta berjuang di jalan Allah,maka tunggulah sampai Allah datangkan utusanNya.

No comments:

Post a Comment