Thursday, 27 October 2011

Pilihan ditangan kita sebenarnya

"Maka allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya,sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa mereka,dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."
(Asy-Syam;8-10)

Dalam Al-Quran sudah jelas bahawa,tiap keburukan dan kebaikan lahirnya daripada Allah.Namun sejauh mana kita mengambil pengajaran daripadanya.Sebab itulah dalam dunia ini,adanya orang yang melakukan kemungkaran dan ada juga yang melakukan ibadat kepada Allah.

Justeru itu, Allah telah menganugrahkan kepada kita 3 benda yang mana untuk kita membezakan antara yang hak dan batil. 3 perkara tersebut ialah:

  1. Akal
    bertugas untuk membezakan antara yang benar(yang disukai jiwa) atau yang salah(tidak disukai jiwa)
  2. Hati
    bertugas untuk merasa antara yang baik dan yang buruk
  3. Nafsu
    bertugas untuk memilih kesenangan akhirat diatas kesenangan duniawi.
Jadi, 3 perkara ini sangat berkait rapat antara satu sama lain. Andai hanya akal dan hati yang menjalankan tugas dengan baik,namun nafsu tidak dilitakkan pada tempat yang sepatutnya,maka akan terjadilah perkara-perkara yang diluar jangkaan kita semua.

Binalah ikatan antara akal, hati dan nafsu agar kita dapat untuk membezakan yang mana hak dan yang mana batil.Kawallah nafsu,jangan sampai Nafsu menjadi raja kepada kita.Biarlah kita yang menjadi raja kepada nafsu.


No comments:

Post a Comment