Friday, 20 April 2012

Sirah 1.4-Penerimaan Wahyu Yang Pertama

Menjelang usia Baginda 40 tahun, baginda menerima wahyu yang pertama. Sebelum baginda menerima wahyu yang pertama, Allah telah mendatangkan kepada baginda gambaran ataupun suatu tanda yang berupa mimpi yang baik lagi benar semasa di dalam tidur baginda. Mimpi tersebut berupa suatu cahaya yang datang seperti cahaya subuh dan meminta baginda untuk berkhalwat (mengasingkan diri) ke Gua Hira' lalu bertahannuth (beribadat) di dalamnya selama beberapa malam.

Sewaktu di dalam gua, malaikat Jibril telah datang mengadap baginda lalu berkata kepada baginda "iqra'!". Berkata baginda "ma ana biqari in"(aku tak pandai membaca). Kemudian Jibril mengambil baginda dan memeluk baginda sekuat-kuatnya sehingga terasa oleh baginda dengan kesungguhan Jibril. Kemudian dilepasnya baginda.

Jibril sekali lagi berkata,"iqra'!". Berkata baginda "ma ana biqari in"(aku tak pandai membaca). Perbuatan sedemikian berulang sebanyak tiga kali. Selepas ke tiga kalinya baginda dilepaskan, Jibril membaca tiga ayat dari surah Al-A'laq.

Baginda pulang ke rumah dengan keadaan yang takut dan berdebar-debar. Setibanya di rumah, baginda meminta isteri baginda agar menyelimuti baginda. Isteri baginda, Khadijah pergi bertemu dengan bapa saudaranya iaitu seorang yang beragama Nasrani iaitu Waraqah bin Naufal Ibnu Asad bin Abdul' Uzza. Waraqah merupakan seorang yang pandai menulis kitab 'Ibrani .

"Wahai bapa saudaraku! Cuba dengarkan kepada anak saudaramu ini." berkata Khadijah.

"Wahai anak saudaraku,apakah yang engkau lihat itu?"

Lalu baginda menceritakan kepada Waraqah apa yang dilalui olehnya pada malam itu.

Maka Waraqah menjawab, "itu lah Jibril yang telah datang kepadamu. Sebagaimana telah datang kepada Nabi Musa. Setelah beberapa lama sesudah itu,Waraqah pun meninggal dunia.

Setelah dari itu, wahyu telah diberhentikan seketika. Para ulama' berselisih pendapat mengenai jangka masa yang dibekukan wahyu. Ada yang mengatakan  enam bulan, ada yang mengatakan tiga tahun. Dan yang paling  disepakati adalah selama enam bulan.

Selepas pembekuan wahyu oleh Allah, maka wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat.

Wallahu a'lam....

No comments:

Post a Comment